Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN

I. THU THẬP THÔNG TIN CÁC NHÂN
Heybuddycanada.com sẽ thu thập thông tin như tên và địa chỉ email của học viên để thiết lập hồ sơ cá nhân.
Thông tin này sẽ được mã hoá trên hệ thống bảo mật. Khi đã là học viên, bạn sẽ được thêm vào danh sách nhận tin tức, đề xuất đặc biệt hoặc ưu đãi không thường xuyên từ Heybuddycanada.com.

II. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN
Khi yêu cầu khai báo thông tin cá nhân, Heybuddycanada.com mong muốn cung cấp những dịch vụ thiết thực nhất tới khách hàng. Heybuddycanada.com tôn trọng sự riêng tư và sẽ không bán, cho thuê hay trao đổi tên cũng như thông tin cá nhân của học viên với các tổ chức khác ngoài những tổ chức được liệt kê trong điều khoản này.
Các thông tin thu thập thông qua website sẽ giúp cho Heybuddycanada.com

Heybuddycanada.com cũng yêu cầu xác nhận mật khẩu khi đăng nhập để chống lại những truy cập trái phép vào thông tin cá nhân. Nếu học viên rời máy tính mà chưa đăng xuất trên trang web, hệ thống sẽ tự động đăng xuất sau một khoảng thời gian.

III. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN
Heybuddycanada.com sẽ giữ thông tin cá nhân của học viên cho đến khi tài khoản của học viên ngừng hoạt động. Heybuddycanada.com sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của khách hàng khi cần tuân theo nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thoả thuận của Heybuddycanada.com.
Học viên có thể xoá hoặc vô hiệu hoá tài khoản bất kì lúc nào bằng cách liên hệ với Heybuddycanada.com

IV. ĐỐI TƯỢNG CHIA SẺ THÔNG TIN
Heybuddycanada.com có thể tiết lộ thông tin cá nhân của học viên theo yêu cầu của luật sư cũng như cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Heybuddycanada.com sẽ cung cấp thông tin của học viên khi Heybuddycanada.com tin rằng việc làm đó là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của học viên, đảm bảo sự an toàn của khách hàng hoặc người khác, điều tra gian lận.